Folkesocialistisk Alternativ

 

Politisk program

FSA har fået et partiprogram. Du kan se partiprogrammet HER!

                    Pressemeddelelse d. 14. august 2008

                     

                    SF svigter ved integrationskompromis med Socialdemokraterne.


                    Formanden for Folkesocialistisk Alternativ, Erik Bach, udtaler:

                    "SF svigter politisk i sin iver efter at blive regeringsparti. Selve integrationsudspillet indeholder en række gode     politiske tiltag(og enkelte uheldige), men det bygger på en helt forkert forudsætning, nemlig VKO- flertallets urimelige og diskriminerende  familiesammenføringspolitik. Opgivelsen af kampen mod 24-års reglen og tilknytningskravet er et svigt politisk. SF og Villy Søvndal svigter i sin regeringsiver centrale dele af sine socialistiske idealer, nemlig dem om lige rettigheder.

SF rykker dermed endnu et skridt mod højre. Pia Kjærsgård har sejret ad helvede til.....dårligt", afslutter Erik Bach.

 

Pressemeddelelse d.23.juni 2008:
 
Folkesocialistisk Alternativ træder ind på den politiske scene.
 
Folkesocialistisk Alternativ har i weekenden konstitueret sig med formand og bestyrelse. Det er 3 eks-SFere der er blevet valgt til ledelsen.

Formand er blevet det tidligere SF-hovedbestyrelsesmedlem. Erik Bach, som i februar måned meldte sig ud af SF i protest imod den mere EU-venlige linie. Øvrige bestyrelsesmedlemmer i Fplkesocialistisk Alternativ er det tidligere medlem af SFs udvalg for etnisk ligestilling, Lars Nexø, og den tidligere SFU-aktivist fra Frederikssund, Bjørn Mortensen.

"I en tid med et EU-projekt i krise er det nødvendigt at en folkelig og socialistisk stemme ikke blot siger som SFs :"Lad os se", men at den kræver et reelt stop for yderligere EU-integration og EU-liberalisering. Derfor må Lissabon-traktaten øjeblikkeligt skrottes, og erstattes af en reel tænkepause i stedet for den tanketomme pause som pro-EUerne i Danmark og resten af EU har gennemført, for ad bagdøren at lempe denne ufolkelige og liberalistiske traktat igennem. Forsvar for lønmodtager- og forbrugerrettigheder bør sættes over hensynet til de store selskaber. EU-domstolens magt bør indskrænkes, og miljø med minimumsstandarder bør sættes i centrum. Endvidere skal de 4 danske forbehold fastholdes. De er et værn om det danske demokrati," udtaler Erik Bach.

"Skulle EU-eliten vælge at fortsætte med Lissabonratifikationen, trods det irske nej, må vi fastholde vores krav om en folkeafstemning om Lissabon-traktaten. Det er det danske folk og ikke folketinget der bør tage stilling til om der skal afgives yderligere suverænitet til EU”, siger Erik Bach.


Kontakt for yderligere kommentarer

Erik Bach

formand for Folkesocialistisk Alternativ

26 29 38 66

 
 
 Pressemeddelelse 02/04-08;

Der arbejdes stadig på opstilling af Folkesocialistisk Alternativ til Folketinget.


Historien på pol.dk om at eks-SFeren Erik Bach opstiller for Junibevægelsen, efterlader det indtryk at arbejdet med opstilling af Folkesocialistisk Alternativ er "sat på stand by", fordi initiativtager Bach opstiller for Junibevægelsen til EU-parlamentsvalget. Der er her tale om en misforståelse. Opstillingen af Folkesocialistisk Alternativ afventer i øjeblikket Velfærdsministeriets afgørelse om godkendelse af partinavnet.

Meningen har hele tiden været at søge Folkesocialistisk Alternativ opstillet til næste folketingsvalg. Det ændres ikke af at Erik Bach søger opstilling for Junibevægelsen til EU-parlamentsvalget.

"Den danske venstrefløj er efterladt med et tomrum, efter SFs ryk til højre i EU-politikken. EUs massive indflydelse på lovgivning og politik kræver et konsekvent kritisk, socialistisk og demokratisk svar. Når SF ikke vil give det, må folkesocialister søge en anden politisk organisering. Derfor fortsætter arbejdet med at opstille Folkesocialistisk Alternativ til næste folketingsvalg", udtaler Erik Bach.

 

den 4.februar 2008
 
SF svigter sit socialistiske og folkelige grundlag.
Erik Bach, hovedbestyrelsesmedlem og folketingskandidat, melder sig i dag ud af SF.
"SF fjerner sig med sit ja til Lissabon-traktaten fra en del af sit socialistiske grundlag.
Lissabon-traktaten forhindrer ikke markedsgørelsen af helt centrale samfundsområder
som energi-, transport-, vand- og elforsyning. EU er ganske vist en kampplads, men
også en skæv sådan, hvor markedet vinder over lønarbejderen og den almindelige
befolkning. 
Gennem ønsket om ophævelse af retsforbeholdet fjerner SF sig fra sit folkelige grundlag,  
ved at acceptere at centrale demokratiske beslutninger nu flyttes væk fra det nationale
demokrati.Ophævelsen af forsvarsforbeholdet vil medføre en evig kamp om der er FN grundlag
bag militære aktioner, eks. som ved Irakkrigen.
SF risikerer hermed at komme til at støtte militær-aktioner som er ønsket af vestlige lande, for at opretholde kontrollen med vigtige  områder i den 3. verden.
SF træder med gårsdagens beslutninger tættere på den politiske elites verdensopfattelse,
og længere væk fra et bredt folkeligt grundlag, hvor befolkningens liv og erfaringer afspejles i den førte politik.   
Jeg vil søge oprettet et Folkesocialistisk Alternativ, på den brede motorvej som tegner sig mellem SF
og Enhedslisten. Se  mere om et par dage på www.fs-alt.dk " udtaler Erik Bach.
 
Kontakt:                            
 
 
Erik Bach, tlf: 26 29 38 66
 Læserbrev, Information d.28.2.2008:
 
Den røde kamp i EU... og Margrethe

SFs EU-parlamentariker Margrete Auken skriver 26/2 om kamppladsen EU. Holger K. talte i 2003, da SF ændrede EU-politik, om EU som en kampplads.

Problemet er imidlertid at M. Auken 2 gange har stemt med de borgerlige imod socialistiske holdninger. Første gang i 2005, da hun stemte for den 3. jernbanepakke der betyder en forøget liberalisering af jernbanesektoren, iøvrigt imodstrid med ikke blot GUE/NGL(de røde), men osse flertallet af den grønne gruppe hun har tilsluttet sig. Anden gang var i sidste uge, hvor hun stemte imod et forslag om at kollektive kampskridt skal være under national beslutningsområde og ikke må beskæres af EU som ved EU-domstolens Vaxholm-sag. I begge tilfælde stemmer Auken med de borgerlige imod gode socialistiske synspunkter.

EU kamppladsen er ikke en neutral kampplads, men en der fremmer liberalisering, derfor er det vigtigt at overveje forøgede krav til en antiliberalistisk dagsorden, osse når det gælder forfatningsteksten. Fremskridtene er små på dette område i Lissabon-traktaten, specielt i forhold til den virkning de 4 liberalistiske frihedsrettigheder(fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, arbejdskraft og kapital) har på EU-området som økonomisk system, og dermed osse på den socialistiske kamp. SFs tilslutning til Lissabontraktaten er derfor katastrofal for en socialistisk strategi.

Erik Bach

Folkesocialistisk Alternativ

tidl. SF hovedbestyrelsesmedlem

 
 

 

Læserbreve

Euro-ja betyder demokratisk udsalg

Auken og konfliktretten

EU bedre end USA?

SF og opgivelsens strategi

Dan nye partier